LOGO SEKOLAH

PENGERTIAN DAN REKA BENTUK LOGO

  • Bulatan warna kuning melambangkan sekolah ingin melahirkan pelajar yang berkualiti tinggi seperti butiran mutiara
  • Pulau berwarna hijau melambangkan sekolah sebagai pusat perkembangan ilmu di Wilayah Persekutuan Labuan
  • Komputer melambangkan kemajuan teknologi sebagai teras utama pendidikan bertaraf dunia
  • Buku dan pen melambangkan keagungan ilmu pengetahuan yang menjadi penyuluh hidup manusia.
  • kesemua pengertian reka bentuk logo ini dirungkumi oleh cogan kata “ILMU SULUH HIDUP”

 

PERGERTIAN WARNA

MERAH : MELAMBANGKAN SEMANGAT YANG BERSEMARAK TINGGI DALAM MENUNTUT ILMU

HIJAU: MELAMBANGKAN KECERGASAN, KESUBURAN MENTAL DAN FIZIKAL

KUNING: MELAMBANGKAN HASRAT DAN CITA-CITA MULIA BERBAKTI